Windoor, el túnel de vent sostenible

April 23, 2019 08:08

TECNOLOGIA I SOSTENIBILITAT

ENERGIA VERDA A WINDOOR

La nostra activitat principal, la de proporcionar als nostres clients i usuaris l’experiència única de volar, implica un
gran consum d’eenergia elèctrica. Això semblaria difícilment compaginable amb la consciència ecològica
d’inversors, managers, i personal del grup, qui en la nostra gran majoria som grans aficionats a l’esport a l’aire
lliure i, per tant, preocupats pel respecte a la natura.

El nostre túnel consumeix entre 500 i 1200 kW a la hora, depenent de la velocitat a la que es voli en cada moment. La nostra ocupació horària és molt alta així que com podeu imaginar les xifres anuals de consum en Mwh son considerables. Per donar-vos una idea, el consum mensual d’una instal·lació com el Camp Nou a Barcelona es queda petit al costat del nostre.

Què podem fer per tal que la nostra activitat sigui sostenible?

En primer lloc, fer una aposta per un disseny eficient, la qual cosa s’ha fet tant en el nostre túnel d’Empuriabrava
com en el que molt properament obrirem a Barcelona. La elecció de la tecnologia del túnel (túnel tancat en bucle
per aprofitar la inèrcia de l’aire ja accelerat) i de les seves característiques (mida, construcció, sistema de refredament) ja ens col·loca en una situació d’avantatge en quant a consum elèctric davant d’altres competidors
europeus.

Però... un cop estem consumint, quines alternatives tenim?

Bé, la primera es considerar quin impacte volem tenir sobre el medi ambient. Quant volem contribuir a l’escalfament global? I la nostra resposta es radical: Res.

Per aconseguir això l’única manera és comprar tota la energia a una comercialitzadora que ens garanteixi que
nomes comercialitza energia del pool renovable. Aquest període estem amb Bassols Energia.

I què és el pool renovable? Com contribueix això a que Windoor sigui una empresa “d’emissions zero”? Si el corrent circula tota pels mateixos cables de alta tensió, com podem saber que estem consumint exclusivament energia verda?

Per respondre a aquestes preguntes, i aquí comença la part mes tècnica i feixuga d’aquest article, hem de
entendre primer com funciona a la Península ibèrica (i per extensió a la resta de Europa) la generació i distribució
elèctrica.

En el cas de l’estat espanyol la generació es privada, això es, hi ha moltes empreses generant i abocant energia
elèctrica a la xarxa. Però el transport el realitza REE (Red Eléctrica de España) qui disposa d’una web de estadístiques de generació en temps real molt interessant. Si teniu curiositat al final de l’article trobareu un enllaç
a aquesta web.

Per entendre-ho, qualsevol empresa que tingui forma de generar electricitat pot vendre-la abocant-la a la xarxa
d’alta tensió. Un cop a la xarxa la energia es distribueix entre els consumidors finals. La energia produïda ha de
anar parella amb la demandada, si es produeix massa energia generem un problema. Si es produeix massa poca, generem un altre problema diferent. Com son aquests problemes donaria per un article a part, així que tractarem de fixar aquesta idea: s’ha de fer coincidir producció i demanda, o en cas contrari hi ha sarau, i gros.

La següent idea que vull expressar es aquesta; hi ha dos tipus de energia elèctrica:

 • La que prové de fonts renovables, això és, la que ens ofereix la natura i no s’esgota mai. Aquí posaríem per exemple el vent, el sol, les onades i les marees, o els salts d’aigua dels embassaments fluvials.
 • La que prové de fonts no renovables, això és, la que es basa en fonts que tenen una quantitat limitada de recursos: bàsicament petroli i derivats, carbó, i també la energia Nuclear que s’obté per fissió d’elements radioactius.

En termes “ecològics” es pot fer també una altra classificació de les fonts d’energia, molt semblant però no igual.
La distinció que podem fer es entre:

 • Energia que genera emissions de CO2 a la atmosfera (i per tant es causant del canvi climàtic).
 • Energia que no genera emissions y per tant es neutra per el canvi climàtic.

Ambdues classificacions coincideixen gairebé completament, les energies renovables no generen CO2 (llevat
d’alguna puntualització que podeu trobar al final del article en aquesta nota) i las no renovables, com el cas de la
crema de combustibles fòssils, generen CO2 y per tant efecte hivernacle. Però la energia nuclear no. La energia
nuclear, en termes de aportació de CO2, és neta.

De totes formes, com la Energia Nuclear genera un altre tipus de problemes ecològics, potser no tan urgents però molt seriosos, també es considerada ecològicament “a extingir”.

Per un dia normal, per exemple el dilluns 1 de Abril, la gràfica de generació per a la península ibèrica pot tenir
aquesta forma:

A l’eix de les y (esquerra) podeu observar la xifra en MW generada, i l’eix de les X (a sota) és una línia temporal
horària que cobreix el dia escollit.
Observeu les franges de colors i a quin tipus de energia corresponen. L’1 d’abril va ser un dia climatològicament estable, així que la franja de color verd (eòlica) no es excessivament significativa. Predomina el blau (nuclear), que entrega 7080 MW de forma continuada, i a l’hora que hem congelat els valors, les 12h50, el groc del cicle combinat amb 8676 MW.

Si a aquest gràfic li traiem totes les fonts no renovables, ens queda això:

Fixeu-vos lo descoratjador que és veure com, en un dia primaveral assolejat i estable, la quantitat d’energia
renovable que s’aporta al sistema per cobrir la demanda és realment petita. I si mirem atentament el taronja i el
vermell (els dos tipus de energia Solar) podem també posar en contexte les possibilitats actuals del sol en
comparació amb d’altres fonts renovables.

Llavors, que aconseguim comprant la nostra energia a companyies que, com Bassols, només comercialitzin
energia del pool renovable? (Aquesta que veieu en l’anterior gràfic). La resposta és fàcil. Com a consumidors
tenim el poder de decidir què consumim i què no. Si molts comprem energia verda obliguem als productors a
generar més energia verda. Així de senzill. Si el consumidor exigeix energia neta els productors es veuran obligats a investigar, construir i produir en plantes de energia renovable.

És més cara la energia renovable? Si, ara mateix ho es, i per grans consumidors com Windoor suposa un esforç que nomes es pot justificar per una consciencia ecològica que és part del nostre ADN. Però al grup Windoor pensem que empènyer en la direcció correcta sempre val la pena. Ens ajudes a empènyer?

Jordi Meseguer

Jordi Meseguer

Chief Technical Officer

ENLLAÇOS I REFERÈNCIES

 1. Enllaç a la pàgina de REE: Seguimiento de la demanda de energía eléctrica (Península)
  https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total
 2. Nota sobre l’impacto en CO2 de las fonts renovables: Es considera CO2 neutre la crema de plantes que s’han
  cultivat amb l’objecte de aconseguir energia elèctrica. Es considera que alliberem un CO2 a l’atmosfera que
  prèviament hem “fixat”, amb la qual cosa el balanç final es augment de CO2 zero. Això aplica a les centrals
  tèrmiques renovables.
 3. Una injecció d’optimisme: Aquí es pot veure el gràfic del dia 02/02/2019, el dia en que la Tramuntana típica de l’Empordà va estar a prop de deslluir la cerimònia de clausura de The Wind Games 2016. Un dia fred d’hivern amb molt de vent e inestabilitat atmosfèrica. Al gràfic podreu veure com la energia eòlica va cobrir ella sola gairebé la meitat de la demanda elèctrica de la península. Aquest es el camí!